با توجه به تعطیلات روزهای گذشته، تکالیف روزانه‌ی پایه چهارم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به شرح ذیل است:

چهارشنبه:
1- علوم: انجام صفحه 50 مجموعه.

2- زبان انگلیسی: آمادگی برای آزمون میان ترم زبان.

پنجشنبه:
1- زبان انگلیسی: انجام تکلیف جلسه 8

2- ریاضی: انجام صفحات 41 و 42 مجموعه.

3- فارسی: پرسش کلاسی از درس 6 در روز یکشنبه 98/10/1