با سلام و آرزوی سلامتی برای دانش آموزان و خانواده های گرامی

فایل تغییرات تکالیف هفته اول آذر در قسمت تکالیف قرار داده شده است.

از آنجایی که آزمون فارسی (درس‌های 3 و 4) در روز شنبه 5 آذر ماه برگزار خواهد شد، اولیای دانش آموزان کلاس سوم ب ، جهت دریافت مجموعه فارسی و کتاب نگارش ، امروز (10 صبح الی 15) به مدرسه مراجعه نمایند.