بدین‌وسیله به اطلاع می‌رسد کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های فوق‌برنامه دانش‌آموزان دوره‌ی دوم دبستان در روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 دایر می‌باشد.