بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآن مجید یادواره استاد رضا روزبه در روز شنبه 98/02/14 در سالن دبیرستان دوره 1 برگزار خواهد شد.