به مناسبت روز دانش‌آموز،در ۱۳ آبان ماه، مراسمی در نماز خانه برگزار گردید.

ابتدای صبح برای دانش‌آموزان در نمازخانه کارتون پخش شد.
در ادامه مراسم صبحگاه، آقای اکبرزاده، مدیر دبستان، از طرف همه معلمین به دانش‌آموزان تبریک گفتند. همچنین خبر خوش تشکیل شورای دانش‌آموزی به دانش آموزان داده شد.
سپس دانش‌آموزان با شکلات پذیرایی شده و به کلاس‌های شان رفتند.