به استحضار والدین و دانش‌آموزان گرامی می‌رساند با توجه به تعطیلات پیش آمده در ماه‌های اخیر، کلاس‌ها‌ی جبرانی برخی از دروس که در روز پنج‌شنبه مورخ 98/12/01 اجرا می‌شود، به شرح ذیل می‌باشد: 

پایه سوم دبستان به جای درس رایانه، درس علوم خواهند داشت.

پایه پنجم کتاب فارسی همراه داشته باشند.