با سلام خدمت تمامی دانش آموزان گرامی و والدین محترم.
بدین وسیله به اطلاع می رسانیم برای روز دوشنبه اول مهر ماه، دانش آموزان تمامی پایه ها فقط کتاب های زیر را به همراه داشته باشند:

کتاب فارسی، کتاب علوم، کتاب ریاضی