با سلام و احترام به اطّلاع اولیای گرامی می‌رسد؛

جلسه‌ی عمومی اولیا، ویژه‌ی دبستان طبق برنامه به صورت مجازی در بخش اجتماعات و صبحگاه هر پایه برگزار خواهد شد. زمان برگزاری جلسه‌ی هر یک از پایه‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

پایه روز زمان
اوّل سه‌شنبه
1400/06/30
15:00-16:00
دوم شنبه
1400/06/27
15:00-16:00
سوم دوشنبه
1400/06/29
15:00-16:00
چهارم یکشنبه
1400/06/28
15:30-16:30
پنجم یکشنبه
1400/06/28
17:00-18:00