بدين وسيله به اطلاع می‌رساند؛ برنامه بازيد از باغ پرندگان پايه سوم در روز يكشنبه مورخ 98/09/10 برگزار خواهد شد.