پسر عزیزم برای این بازی اول از همه باید یک عدد کیسه برداری که نتوانیم داخل آن را ببینیم. بعد از آن بهتر است اول سری به اتاقمان بزنیم و بین 5 تا 7 عدد از وسایلمان که کوچک است و داخل کیسه جا می‌شود را انتخاب کنیم.

  • حالا زمان آن رسیده که ما یک مداد و کاغذ هم بیاوریم. حالا که وسایلمان آماده شده برویم سراغ مراحل اجرای فعالیت.
  • بدون این‌که داخل کیسه را ببینیم چهار عدد از وسایلی که داخلش گذاشتیم را بیرون می‌آوریم.
  • بعد از کمی فکر کردن شروع می‌کنیم با وسایلی که از کیسه خارج کردیم داستان تعریف می‌کنیم.
  • این کار را می‌توانیم هرچند بار که دلمان می‌خواهد تکرار کنیم.

لابد می‌پرسید پس برای چی مداد و کاغذ آوردید؟

برای این که یکی از داستان‌هایی که تعریف کردی و خودت دوست داشتی را برای ما بنویسی و فایل word یا pdf یا عکس آن را بفرستی تا ما هم از خواندن داستانت لذت ببریم. یادت نرود که اسم وسایل داخل داستانت را هم برای ما بنویسی.