تا حالا کسانی که پانتومیم بازی می‏کنند را دیده‌ای؟ خودت چطور؟ چندبار تا حالا پانتومیم بازی کردی؟
اما همه‌اش نمی‌شود که ما به شما بگوییم یک کاری انجام بدهید! این بار می‌خواهیم شما از ما بخواهید تا جواب چیزی را پیدا کنیم! شما باید یک کلمه را انتخاب کنید و پانتومیمش را برای ما بازی کنید بعد مامان یا بابا از شما فیلم بگیرند و برای ما بفرستند و ما حدس بزنیم شما پانتومیم چه چیزی را اجرا کردید؟

اما بیا و یک راهنمایی هم به ما معلم‌ها بکن و 4 تا کلمه برای ما بفرست که یکی از آن‏ها همانی باشد که تو اجرا کردی.

منتظر فرستادن فیلم اجرای زیبای پانتومیمت هستیم! تو هم منتظر جواب ما باش!