بچه‌های عزیز امروز چیستان داریم، چه چیستانی!

حدس ضرب المثل با ایموجی هایی که در فضای مجازی از آن‌ها استفاده می‌شود!

لطفا با دقت تصاویر مقابل را ببینید و جواب ضرب المثل را برای ما ارسال کنید.

حدس ضرب المثل