تا حالا اسم سودوکو به گوشتان خورده است؟ تا حالا موفق شده اید یک جدول آن را با موفقیت کامل کنید؟ قبلا چطور این بازی را انجام دادی؟ با کاغذ و قلم یا به صورت کامپیوتری؟

سودوکو (به ژاپنی: 数独) جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی‌های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار می‌آید.

نوع متداول سودوکو یک جدول ۹x۹ است که کل جدول هم به ۹ جدول کوچک‌تر ۳x۳ تقسیم شده‌است. در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که باید باقی اعداد را با رعایت سه قانون زیر یافت:

  • قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.
  • قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.
  • قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.

امروز هم ما برای شما یک جدول سودوکو طراحی کرده ایم. اما با این تفاوت که به جای 9 خانه با 9 عدد، 9 خانه با 6 عدد داریم و شما باید اعداد 1 تا 6 را در جدول قرار بدهید