با سلام و آرزوی سلامتی به اطّلاع می‌رسد؛

به منظور فراهم کردن فرصتی برای بازی گروهی دانش‌آموزان کلاس‌های چهارم و پنجم،  مطابق برنامه‌ی زیر سرور مدرسه جهت بازی ماینکرافت برای شرکت دانش‌آموزان برنامه ریزی شده است . لازم به ذکر است دانش آموزان تا قبل از زمان تعیین شده در کلاس مجازی رایانه خود در محیط  Adobe Connect حاضر باشند. همچنین دانش‌آموزان در زمان‌های دیگر اجازه ورود نخواهند داشت.

پنجشنبه ۲۱ اسفندماه

کلاس چهارم الف: ساعت ۷:۲۰ تا ۹:۰۰

کلاس چهارم ب: ساعت ۹:۲۰ تا ۱۱:۰۰