والدین گرامی؛
با سلام و احترام، به اطّلاع می‌رساند؛

جلسه‌‌ی روش پایه چهارم طبق تقویم، با ارائه‌ی دو موضوع “مسائل عمومی پایه  – روش تدریس درس ریاضی” به صورت مجازی در بخش اجتماعات و صبحگاه پایه چهارم برگزار خواهد شد.

زمان: سه‌شنبه 2۰ مهر، ساعت ۱۵:۳۰ تا  16:30