والدین گرامی؛
با سلام و احترام، به اطّلاع می‌رساند؛

جلسه‌‌ی روش پایه سوم طبق تقویم، با ارائه‌ی سه موضوع “مسائل عمومی پایه  – روش تدریس درس فارسی – روش تدریس درس زیبانویسی” به صورت مجازی در بخش اجتماعات و صبحگاه پایه سوم برگزار خواهد شد.

زمان: یک‌‌شنبه ۲۵ مهر، ساعت ۱۵:۳۰ تا  16:30