والدین گرامی و دانش‌آموزان عزیز؛

با سلام و ضمن قبولی طاعات و عبادات، به اطّلاع می‌رساند جهت آمادگی دانش‌آموزان در ارزیابی مجازی درس ریاضی، کاربرگ‌هایی در بخش منابع آموزشی هر پایه قرار داده شده است.
دانش‌آموزان می‌توانند از طریق مسیرهای زیر کاربرگ‌های مربوطه را دریافت نمایند.

کاربرگ ریاضی پایه‌ی سوم
کاربرگ ریاضی پایه‌ی چهارم
کاربرگ ریاضی پایه‌ی پنجم