مورچه ها حشراتی هستند که بصورت اجتماعی و خانوادگی زندگی می‌کنند. آنها کارها و مسئولیت هایشان را تقسیم می‌کنند، مورچه‌ی ملکه و مورچه‌های کارگر و مورچه‌های سرباز هر کدام مسئولیت مخصوصی دارند. مورچه ملکه بیشتر داخل خانه می‌ماند و مورچه‌های کارگر مسئول آوردن غذا به خانه هستند. سربازها هم وظیفه مراقبت را به عهده دارند. مورچه‌ها انواع مختلفی دارند و هر کدام به روش خاصی زندگی می‌کنند و لانه می‌سازند. یکی از آن روش‌ها برای لانه سازی به این صورت است:

آنها زیر زمین، تونل‌های پیچ در پیچی می‌سازند که انتهای هر تونل به مکان مشخص می‌رسد. مثلاً انبار غذا، جایی که ملکه زندگی می‌کند یا بخشی که از نوزادان مورچه نگهداری می‌شود. جالب است بدانید خانه مورچه‌ها از روی زمین فقط یک گودال بسیار کوچک است.

حالا می‌خواهیم محیط زندگی مورچه ها را نقاشی کنیم. می‌توانید از مداد شمعی یا مداد رنگی برای این کار استفاده کنید. همچنین انتخاب کاغذ A4 یا A3 هم با خودتان است. حواستان به رنگ‌آمیزی و استفاده از کل صفحه باشد. مورچه‌ها منتظرند ببیند شما خانه آنها را چطور می‌کشید.

مورچه