در باغ پرندگان انواع و اقسام پرندگان زندگی می‌کنند. پرندگان گوشتخوار مثل عقاب و شاهین گرفته تا پرندگان زینتی مثل طوطی و مرغ عشق. برای هر کدام خانه‌ای جداگانه در نظر گفته شده و هر کدام در محیط مناسب نگهداری می‌شود. مثلاً خانه طاووس‌ها زمین سبز و بزرگی است که آنها آزادانه در آن حرکت می‌کنند و فلامینگوها نزدیک آب خانه دارند.

کمی فکر کنید و بگویید به نظر شما در این باغ چه پرندگانی زندگی می‌کنند که می‌توانند در طراحی امروز شما جا بگیرند. ما می‌خواهیم با استفاده از ماژیک و کاغذ A3 باغ پرنده‌ها را طراحی کنیم. در طراحیتان به جزییاتی مثل پر پرندگان، پاهای آنها، محیط زندگی شان (قفس یا محیط های دیگر) دقت کنید. می‌توانید از رنگ های مختلف ماژیک استفاده کنید.

فعاليت باغ پرندگان

برای ارسال نقاشی خود روی آیکن زیر کلیک کنید.