در یک پارچه، سفره یا نایلون بدون استفاده نسبتاً بزرگ (مثلا 1 متر * 2 متر) 5 سوراخ با قطر 20، 15، 10، 7 و 5 ایجاد کنید. هر نفر باید یک طرف پارچه را بگیرد. یک نفر یک توپ پینگ‌پونگ را داخل پارچه می‌اندازد. کسی که نوبت اوست باید با بالا و پایین کردن و کج و صاف کردن پارچه توپ را به سمت یکی از سوراخ‌ها هدایت کند و آن را داخل سوراخ بیندازد. هر کسی در نوبتش 5 شانس برای انداختن توپ در سوراخ دارد. هر چه سوراخ کوچکتر باشد، امتیاز آن بیشتر است. یعنی سوراخ 5 سانتی متری 5 امتیاز و سوراخ 20 سانتی متری 1 امتیاز دارد. برای مشخص شدن برنده بازیکنان می‌توانند با هم قرار بگذارند. مثلا هر کس زودتر به مجموع امتیاز 30 رسید برنده است. همچنین می‌توانید با خلاقیت خودتان بعضی از قواعد و روش‌های بازی را تغییر دهید.

بازی‌های سوراخ‌سوراخ دیگری هم وجود دارند. مثلا روی یک تخته 1 تا 4 سوراخ ایجاد کنید و به هر سوراخ امتیاز مشخصی بدهید و آن را به صورت شیب‌دار روی زمین بگذارید. سعی کنید توپ را از پایین با دست یا با پا داخل پرامتیازترین سوراخ بندازید. همچنین می‌توانید همین صفحه را به صورت عمود بر زمین قرار دهید و توپ را با دست یا پا به سمت هدف شلیک کنید.

پارچه سوراخ‌سوراخ