با سلام و احترام

با توجه به اینکه برای کلاس‌های آنلاین دانش‌آموزان، نیاز به در دسترس بودن وسایل خاصی در هر جلسه می‌باشد، لطفا فایل ابزار و وسایل مورد نیاز جلسات آنلاین را دریافت کنید.

لطفا در ادامه به موارد ذیل توجه داشته باشید:

  • بخشی از این وسایل توسط مدرسه تهیه شده و در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.
  • بسته وسایل به دانش‌آموزانی که در روز یکشنبه یا سه شنبه در برنامه حضوری مدرسه شرکت می‌نمایند، تحویل داده خواهد شد.
  • اولیاء محترم دانش‌آموزانی که در برنامه حضوری شرکت نمی‌کنند می‌توانند روز شنبه 2 مرداد 1400 از ساعت 7:30 تا 12:30 و 13:30 الی 16:00 به فروشگاه مدرسه مراجعه و وسایل مورد نیاز کلاس‌های آنلاین را تحویل بگیرند.