با اهدای سلام و آرزوی توفیق روزافزون

با توجه به تعطیلات پیش آمده، برنامه‌ی جدید برگزاری ارزیابی‌های پایه دوم به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام درس زمان برگزاری بودجه بندی
فارسی شنبه 7 خرداد دروس ۹ تا ۱۷
هدیه یکشنبه 8 خرداد دروس ۱۱، ۱۷، ۱۸ و ۲۰
علوم دوشنبه ۹ خرداد درس ۱۲، ۱۳ و ۱۴