ولی محترم، بدین‌وسیله به اطّلاع می‌رساند مراحل بررسی‌های لازم به منظور انتخاب نو‌آموزان برای ادامه‌ی تحصیل در پایه‌ی اوّل دبستان به پایان رسیده است. به منظور دریافت نتیجه، می‌توانید روز ‌پنجشنبه 98/12/8  ازساعت 7:30 الی 11:00 به دفتر مدرسه مراجعه نمائید.