پدر ارجمند، مادر گرامی

سلام علیکم ؛

برای موفّقیّت در امر تعلیم و تربیت، مشارکت و ارتباط مستمرّ خانه و مدرسه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از راه‌های مؤثّر این مشارکت حضور اولیا در جلسات دانش‌افزایی خانواده است که در یکسان سازی و هماهنگی روش‌های تربیتی میان خانواده و مدرسه تأثیر بسزایی دارد.

با توجّه به لزوم استمرار مباحث مطرح شده در جلسات سال‌های گذشته،  موضوع مسئولیت پذیری (نظم تحصیلی – آموزشی) برای والدین پایه‌ی دوم دبستان در نظر گرفته شده است و نظر به ‌اینکه نقش مشترک پدر و مادر در تربیت از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است، حضور فعّال والدین در این جلسات  تأکید می‌شود. با توجه به اهمیّت موضوع و درخواست استاد دوره و شیوه‌ی ارائه‌ی کاربردی و تعاملی آن و امکان بهره‌وری و استفاده‌ی بییشتر شما بزرگواران از مباحث مطروحه، این جلسه به صورت حضوری در سالن اجتماعات دبستان برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است تمهیدات لازم از جهت رعایت بهداشتی و فاصله‌ی اجتماعی صورت گرفته است.

  • استاد: جناب آقای دکترکمن
  • زمان:
    • دوشنبه: ۱ آذر
    • دوشنبه: ۸ آ‌ذر
    • از ساعت 15:30 تا 17:00
  • حضور به موقع شما در ساعت مقرر موجب برقراری نظم و استفاده‌ی بهتر خواهد بود. همچنین امکان پارک وسایل نقلیه در حیاط دبستان ۲ فراهم می‌باشد.