به نام خدا

ولی محترم، دانش‌آموز عزیز

با توجّه به آغاز آموزش ترم تابستانی زبان انگلیسی، پس از انجام تکلیف، مطابق توضیح و راهنمایی ارائه شده در فیلم زیر تکالیف را ارسال کنید. در این باره به این نکات دقّت کنید:

۱ـ انجام به‌موقع و کامل تکالیف اهمّیّت بسزایی دارد، در صورت نقص تکلیف مطابق آئین‌نامه اجرایی مدرسه پی‌گیری خواهد شد.

۲ـ در ارسال هر تکلیف دقّت کنید که حجم آن بیشتر از ۲ مگابایت نباشد.