مواد لازم: شکر، لیوان، آب، قاشق

– لیوان را از آب پر کنید و با قاشق در آن شکر بریزید و آن را هم بزنید.

– قاشق را از لیوان درآورید و آب را نگاه کنید، آیا می‌توانید شکر را ببینید؟ فکر می‌کنید چه بر سر شکر آمده است؟

– به نظر می‌آید که شکر ها ناپدید شده اند،کمی از آب بنوشید. می بینید که آب شیرین شده است، پس شکر هنوز در آب هست.

– لیوان را چند روز در گوشه‌ای بگذارید تا تمام آب آن بخار شود در لیوان چه باقی ماند؟

– حالا این آزمایش را یک بار دیگر تکرار کنید. البته با کمی تغییر: نظرتان راجع به درست کردن شربت آبلیمو چیست؟!

آزمايش