پذیرش در مقطع دبیرستان دوره ۲ روزبه

  • در مقطع دبیرستان دوره ۲ روزبه، پذیرش دانش آموز صرفاً به صورت محدود و برای ورود به پایه دهم انجام می‌شود و مدرسه در پایه‌های یازدهم و دوازدهم دانش‌آموز جدید نمی‌پذیرد.

  • مراحل پذیرش دانش‌آموز جدید در پایه دهم به صورت زیر است:

  • مواد ارزیابی علمی دانش‌آموزان متشکل از دروس ریاضی، هندسه و فصل‌های فیزیک درس علوم سال نهم است.

تکمیل فرم پذیرش پایه دهم و یازدهم

آشنایی با مقطع دبیرستان دوره ۲ روزبه

جهت آشنایی با برنامه‌های آموزشی، آموزش‌های تکمیلی، امکانات مقطع و خدمات آموزش مجازی ویدیوهای زیر را ملاحظه نمایید.