پذیرش در مقطع دبستان دوره ۱ روزبه

  • پذیرش در مقطع دبستان دوره ۱ روزبه برای ورود به پیش دبستانی و تکمیل ظرفیت پایه‌های دوم و سوم انجام می‌شود. به جهت تکمیل بودن ظرفیت، مدرسه در پایه اول دانش‌آموز جدید نمی‌پذیرد.

  • مراحل پذیرش دانش‌آموز در دبستان دوره۱ مطابق زیر است:

  • مواد ارزیابی علمی برای پذیرش در پایه‌های دوم و سوم متشکل از دروس ریاضی، فارسی و املا می‌باشد.

تکمیل فرم پذیرش پایه پیش دبستانی
تکمیل فرم پذیرش پایه دوم و سوم

آشنایی با مقطع دبستان دوره ۱ روزبه

جهت آشنایی با برنامه‌های آموزشی، آموزش‌های تکمیلی، امکانات مقطع و خدمات آموزش مجازی ویدیوهای زیر را ملاحظه نمایید.