پذیرش در مقطع دبستان دوره ۲ روزبه

  • در مقطع دبستان دوره ۲ روزبه، پذیرش دانش آموز جهت تکمیل ظرفیت و به صورت محدود برای ورود به پایه‌های چهارم تا ششم انجام می‌شود.

  • مراحل پذیرش دانش‌آموزان جدید در مقطع دبستان دوره۲ مطابق زیر است:

  • مواد ارزیابی دانش‌آموزان متشکل از دروس ریاضی، فارسی و املا می‌باشد.

تکمیل فرم پذیرش پایه چهارم تا ششم

آشنایی با مقطع دبستان دوره ۲ روزبه

جهت آشنایی با برنامه‌های آموزشی، آموزش‌های تکمیلی، امکانات مقطع و خدمات آموزش مجازی ویدیوهای زیر را ملاحظه نمایید.