صفحه اصلی » صحیفه سجادیه

عدم تشکیل کلاس شرح صحیفه سجادیه

به استحضار می رساند کلاس شرح صحیفه سجادیه به دلیل کسالت استاد اعوانی روز یکشنبه مورخ 98/10/15 برگزار نمی گردد.

اطلاعیه برگزاری کلاس صحیفه سجادیه

به استحضار می رساند کلاس شرح صحیفه سجادیه از روز یکشنبه تاریخ 98/07/14 ساعت 7:45 تا 8:45 در سالن اجتماعات دبستان برقرار خواهد بود.