به اطلاع می‌رساند سامانه پذیرش مؤسسه‌ فرهنگی روزبه جهت پذیرش نوآموزان پیش دبستانی، دانش آموزان پایه هفتم (ورودی دبیرستان دوره اول) و پذیرش محدود در برخی پایه‌های تحصیلی دیگر، طبق زمان بندی زیر فعال خواهد بود.

مراحل پذیرش / پایهپیش دبستاندوم تا ششمهفتمهشتم و نهمدهم و یازدهم
شروع پذیرش20 بهمن 14011 اسفند 14011 اسفند 14011 اسفند 14011 اسفند 1401
پایان پذیرش20 فروردین 140215 اردیبهشت 140231 فروردین 140215 اردیبهشت 14028 اردیبهشت 1402

بدیهی است ثبت اطلاعات و مشخصات در سامانه‌ اینترنتی صرفاً به عنوان اولین مرحله‌ فرآیند ثبت نام تلقی شده و هیچ‌گونه الزام و تعهدی برای مدرسه نسبت به ثبت‌نام متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

ورود به سامانه پذیرش