تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی
بهمن

اسفند 1398

فروردين
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
30
1

توزیع جوایز المپیاد ورزشی دهه فجر

کارگروهی پایه نهم

شروع زمان پذیرش پایه دهم در سایت تا 99/2/1

2

آزمون آزمایشی پایه دوازدهم

3

توزیع نامه و جمع آوری مبالغ عیدی

استخر پایه دهم

4
5

سخنرانی با موضوع ولادت امام باقر(ع)

6

سفرپایه دهم به اهواز

استخر پایه یازدهم

7

سفرپایه دهم به اهواز

8

سفرپایه دهم به اهواز

9

سفرپایه دهم به اهواز

10

سفرپایه دهم به اهواز

کارگروهی پایه یازدهم

11
12

کارگروهی پایه یازدهم

13

کارگروهی پایه دهم

بازدید پایه یازدهم از موزه عبرت

استخر پایه نهم

14

برنامه تفریحی پایه دوازدهم

پایان مرحله مقدماتی مسابقات پرورشی

15

جشن میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع)پایه نهم

16
17

آزمون های میان نیم سال دوم

18

آزمون های میان نیم سال دوم

19

آزمون های میان نیم سال دوم

کارگروهی پایه یازدهم

جلسه اولیای پایه دوازدهم

20

آزمون های میان نیم سال دوم

21

آزمون های میان نیم سال دوم

تعطیلی کلاس های گروه اندیشه

22

آزمون های میان نیم سال دوم

23

آزمون های میان نیم سال دوم

24

آزمون های میان نیم سال دوم

نمایشگاه کتاب 6

بازدید پایه نهم از باغ موزه دفاع مقدس

استخر پایه یازدهم

25

آزمون های میان نیم سال دوم

استخر پایه دوازدهم

26

اختتامیه مسابقات پرورشی

27

استخر پایه دهم

28
29
1