تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
شهريور

مهر 1400

آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
31
1
2
3

مراسم آغاز سال تحصیلی

4

شروع کلاس‌های زبان کانون ترم پاییز

5
6
7
8

ثبت نام کلاس‌های فوق برنامه

9
10

معرفی مسوولیت‌های دانش آموزی نیم سال اول

معرفی کتاب 1 (صلح امام حسن(ع))

کارگروهی دهم 1

11

کارگروهی پایه یازدهم 1

12

کار گروهی پایه نهم 1

13
14

تعطیلی موسسه

15
16
17

بیان فضائل پیامبر اکرم (ص)

معرفی نامزدهای شورای دانش آموزی

18

ثبت نام کلاس‌های ورزشی بامداد نیم سال اول

کارگروهی دهم 2

کارگروهی یازدهم 2

19

آزمون ورودی گروه اندیشه

کارگروهی نهم 2

20

کارگروهی دهم 3

21

فوق برنامه 1/ گروه اندیشه 1

کار گروهی یازدهم 3

22

شروع کلاس‌های ورزشی بامداد

23

آزمون آزمایشی پایه دوازدهم

24

برنامه تفریحی پایه دوازدهم

کارگروهی دهم 4

25

کار گروهی یازدهم 4

26

تزئین مدرسه به مناسبت هفته وحدت

انتخابات شورای دانش آموزی

کار گروهی نهم 3

27

کار گروهی دهم 5

28

قرائت ادعیه 1

فوق برنامه 2/ گروه اندیشه 2

کار گروهی یازدهم 5

جلسه اولیای پایه دوازدهم

29
30
1
2
3
4
5
6
7