تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی
اسفند

فروردين 1399

ارديبهشت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
24
25
26
27
28
29
1
2

شروع اردوی درسی پایه دوازدهم حرکت از مدرسه 14:30

3
4
5
6

بازگشت پایه دوازدهم از اردوگاه ساعت 21:30

7

شروع اردوی درسی پایه یازدهم حرکت از مدرسه ساعت 9

8

شروع مرحله دوم اردوی درسی پایه دوازدهم حرکت از مدرسه ساعت 8

9
10
11

بازگشت پایه یازدهم از اردوگاه ساعت 20

12

بازگشت پایه دوازدهم از اردوگاه ساعت 12:30

13
14

تعطیلی موسسه

15
16

ادامه آزمون های میان نیم سال دوم پایه یازدهم

بیان فضائل 2

فضا سازی محیطی به مناسبت نیمه شعبان

17

ادامه آزمون های میان نیم سال دوم پایه یازدهم

توزیع نامه بسته های خیریه

آزمون تکالیف نوروزی پایه نهم و دهم

18

ادامه آزمون های میان نیم سال دوم پایه یازدهم

19

ادامه آزمون های میان نیم سال دوم پایه یازدهم

20

ادامه آزمون های میان نیم سال دوم پایه یازدهم

21

سخنرانی علمی

ادامه آزمون های میان نیم سال دوم پایه یازدهم

کار گروهی پایه نهم

22

آزمون آزمایشی پایه دوازدهم

کلاس جبرانی زبان کانون

23

برنامه تفریحی پایه دوازدهم

کارگروهی پایه یازدهم

جلسه اولیای پایه دهم و ارائه کارنامه میان نیم سال دوم

24

استخر پایه دهم

کار گروهی پایه دهم

25

اردوی یکروزه پایه نهم به جاجرود

کار گروهی پایه یازدهم

26

کارگاه ارائه مطلب 4

کار گروهی پایه دهم

استخر پایه یازدهم

جلسه اولیای پایه نهم و ارائه کارنامه میان نیم سال دوم

27

اردوی کوه پایه یازدهم

اردوی تفریحی دو روزه پایه دهم

28

کار گروهی پایه نهم

اردوی تفریحی دو روزه پایه دهم

29
30

کار گروهی پایه یازدهم

مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته معلم تا 2/4

استخر پایه دوازدهم

جلسات توجیهی خانواده های ورودی پایه دهم

31

استخر پایه نهم

جلسه اولیای پایه یازدهم و ارائه کارنامه میان نیمسال دوم

1
2
3
4
5