تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
فروردين

ارديبهشت 1400

خرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
30
31
1
2

بیان فضائل

3
4
5
6

جلسه توجیهی خانواده های ورودی پایه دهم

7
8

بیان فضائل

9
10
11

برنامه ریزی آزمون های پایان سال تا تاریخ 13 اردیبهشت

12

شروع کار مدرسه از ساعت 9

13

بیان فضائل

14
15

اعلام برنامه آزمون های پایان سال

16

تعطیلی موسسه

17
18
19
20
21
22

پایان کلاس های فوق برنامه و گروه اندیشه نیم سال دوم

23
24
25
26
27
28

آزمون پایانی زبان کانون ترم بهار

29
30
31
1
2
3
4
5
6
7