تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
آذر

دي 1400

بهمن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
1

فوق برنامه/ گروه اندیشه

تمرین دوره ای پایه یازدهم

2
3
4

آزمون قرآن صبحگاهی

آزمون کلاسی پایه نهم

5

تمرین دوره ای پایه یازدهم

6

تمرین دوره ای پایه نهم

7

تمرین دوره ای پایه دهم

8

معرفی کتاب 3 (سردار سلیمانی)

فوق برنامه / گروه اندیشه

9

پایان کلاس های ورزشی بامداد

10
11

آزمون های پایان نیم سال اول تا تاریخ 1400/10/23

تعطیلی کلاس های درسی به جز زبان کانون تا تاریخ 1400/10/16

12
13

جلسه دانش افزایی اولیای پایه دهم 1

14
15
16
17
18

شروع نیم سال دوم سال تحصیلی

19
20

جلسه دانش افزایی اولیای پایه دهم 2

21
22
23
24

آزمون آزمایشی پایه دوازدهم

آزمون آزمایشی پایه یازدهم

25

معرفی مسئولیت های دانش آموزی نیم سال دوم

ثبت نام کلاس های فوق برنامه و کلاس های ورزشی بامداد

26

برنامه تفریحی پایه دوازدهم

27

جلسه دانش افزایی اولیای پایه نهم 1

28
29
30

شروع کلاس های ورزشی بامداد نیم سال دوم

1