مسابقات پرورشی کلاسی در 9 رشته برنامه‌نویسی، مشاعره، آشپزی ساخت برچ، احکام، ارائه مطلب، کتابخوانی، نجات تخم مرغ و دومینو برگزار می‌گردد. مرحله مقدماتی این مسابقات از 26 بهمن ماه آغاز خواهد شد. جهت مشاهده روال و مقررات هر رشته به صفحه مسابقات پرورشی مرجعه نمایید.

تنديس مسابقات پرورشي