با توجه به اتمام سال تحصیلی و تکمیل نمرات جهت کارنامه پایان سال، لازم است کلیه دفاتر تکلیف مربوط به دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه و عربی از تاریخ 24 خرداد لغایت 26 خرداد تحویل معلم راهنما گردد.