یا مهدی عج

بیش از هزار و صد و هفتاد سال است که مهدی (عج) “امام” شده است،

و منتظر است که منتظرانش “به خود بیایند” تا او بیاید…

عید امامت زیباترین، عادل‌ترین، مهربان‌ترین و تنهاترین شاه عالم مبارک باد