قابل توجه داوطلبین شرکت در آزمون‌های المپیاد دانش‌آموزی کشوری، زمان برگزاری آزمون‌های مرحله اوَل تغییر کرد.

دانش‌آموزان گرامی می‌توانند زمان جدید برگزاری آزمون‌ها را در جدول زیر مشاهده نمایند.

اطلاعیه المپیاد دانش‌آموزی
ردیفالمپیادروزتاریخساعت شروع
۱کامپیوترجمعه۱۳۹۹/۱۲/۱۵۹:۰۰ صبح
۲جغرافیاجمعه۱۳۹۹/۱۲/۱۵۱۴:۰۰ بعدازظهر
۳علوم زمینجمعه۱۳۹۹/۱۲/۱۵۱۴:۰۰ بعدازظهر
۴شیمیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶۹:۰۰ صبح
۵تفکر و کارآفرینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶۱۴:۰۰ بعدازظهر
۶نجوم و اختر فیزیکیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷۹:۰۰ صبح
۷سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷۱۴:۰۰ بعدازظهر
۸فیزیکدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸۹:۰۰ صبح
۹زیست‌شناسیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸۱۴:۰۰ بعدازظهر
۱۰ریاضیسه‌شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹۹:۰۰ صبح
۱۱اقتصاد و مدیریتسه‌شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۹۱۴:۰۰ بعدازظهر
۱۲ادبیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰۹:۰۰ صبح