ماهانه هفتگی
بهمن

اسفند 1398

فروردين
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
30
1

شروع زمان پذیرش در سایت ( پایه هفتم تا 99/1/31 – پایه هشتم و نهم تا 99/2/19 )

فوق برنامه جلسه 4

2
3

برنامه‌ریزی آزمون‌های نیم‌سال دوم

4

استخر پایه ششم 10

5

طرح مدرسه در دست دانش‌آموزان

6

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

بازدید کلاس هفتم الف از موزه برق

بیان فضایل (ظهر، نمازخانه)

7

اردوی تفریحی بوستان جوانمردان پایه هشتم

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

اعلام برنامه آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

8

قرائت زیارت عاشورا

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

فوق برنامه جلسه 5

9

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

10

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

شروع مسابقات ورزشی نیم‌سال دوم

11

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

استخر پایه هفتم 8

جلسه توجیهی اولیای پایه ششم برای ارتقا به دبیرستان1

12

اردوی تفریحی جاجرود پایه هفتم

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

13

Final زبان کانون ترم زمستان

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

بازدید کلاس هفتم ب از موزه برق

14

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

استخر پایه هشتم 9

بیان فضایل (ظهر، نمازخانه)

15

شروع کلاس‌ها، فراخوان و جمع‌آوری مشق مهربانی

آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

فوق برنامه جلسه 6

16

آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

17

آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

جشن ولادت امام علی علیه السلام

18

آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

19

آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

20

شروع کلاس‌های زبان کانون ترم بهار

استخر پایه ششم 11

بیان فضایل (ظهر، نمازخانه)

آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

بازدید کلاس هفتم ج از موزه برق

21

اردوی تفریحی جاجرود پایه هشتم

آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

22

آزمون‌های میان نیم‌سال دوم

فوق برنامه جلسه 7

23
24

آزمون مفاهیم قرآن پایه هفتم و هشتم

25

تقویم تاریخ

توزیع خیریه مشق مهربانی

26

پایان مسابقات ورزشی نیم‌سال دوم (بخش انفرادی)

27

تقدیر از نفرات برتر مسابقات ورزشی نیم‌سال دوم (بخش انفرادی)

28

توزیع کارنامه میان نیم‌سال دوم به دانش‌آموزان

اعلام تکالیف عید نوروز

تعطیلی مدرسه در ساعت 12:30

29
1