مدینه از قدومش نورباران

به دنیا آمده ماه درخشان

امام دوم ما شیعیان است

عزیز فاطمه اندر جهان است

حسن نامیده شد آن پور حیدر

عزیز فاطمه سبط پیمبر

چه مه‌رو و چه خوش‌سیما

گل مولا گل زهرا (س)

حسن آینه دل‌ها

مبارک جشن میلادش

منور خانه مولا

ز پور حضرت زهرا(س)