ولیّ گرامی، دانش‌آموز عزیز، ضمن تقدیم سلام؛
جهت برگزاری بهتر آزمون‌های مجازی پایان نیمسال دوم، توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماییم.
۱- آدرس پست الکترونیک LMS@rouzbeh.info جهت رسیدگی بهتر به مسائل مربوط به سامانه‌ی آموزش مجازی مؤسسه راه اندازی شده است. شما می‌توانید مشکلات و پرسش‌های مربوط به آزمون‌های مجازی را، ترجیحاً همراه با مستنداتی مانند تصویر، به این آدرس ارسال نمایید.
۲- برای کاهش ایرادات احتمالی حین فرایند آزمون، اکیداً توصیه می‌شود برای آزمون‌‌های پیش رو از طریق رایانه شخصی و با مرورگر کروم به سامانه آموزش مجازی متصل شوید.
۳- برای اطمینان از نمایش صحیح و بدون به‌هم ریختگی سؤالات، لازم است دانش‌آموزان زبان محیط سامانه آموزش مجازی را به فارسی تغییر دهند. برای این منظور می‌توانید مطابق راهنمای تصویری زیر عمل کنید.

نحوه فارسی سازی محیط وب سامانه آموزش مجازی

نحوه فارسی سازی محیط نرم افزار تلفن هوشمند و تبلت