ابن ابی الحدید عالِم سنی  در مقدمه شرحی که بر  نهج البلاغه حضرت امیر (ع) نوشته  می گوید: من چه بگویم درباره مردی که حتی دشمنانش به فضائلش معترف شدند واز انکار و کتمان عظمت هایش عاجز ماندند؟!..

من چه بگویم درباره شخصیتی که هم دوستانش نام او را مخفی کردند، و هم دشمنانش؟!

دوستانش از ترس و خفقان، و دشمنانش از حسادت و با این حال، شخصیت این مرد، شرق و غرب جهان را پر کرده است!

ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت، به داستانی تاریخی درباره فضایل ایشان با بیان گرم  استاد شهید مرتضی مطهری گوش می سپاریم.