اولیای ارجمند با تقدیم درود و مهر در لطیف‌ترین روزهای بهاری و امید به قبولی عبادات در ماه سراسر برکت و رحمت رمضان و نیز سپاس از اعتماد شما به مؤسسه فرهنگی روزبه

همه ساله در چنین روزهایی با هدف شناسایی و معرفی اهداف آموزشی و تربیتی مؤسسه جلساتی با عنوان جلسه توجیهی برای آن دسته از اولیای گرامی که این مؤسسه را جزو اولویت‌های محلّ تحصیل فرزندشان منظور کرده بودند، برگزار می‌کردیم تا از این رهگذر بتوانند با شناخت بهتری تصمیم‌گیری نمایند. امسال امّا با شیوع بیماری کرونا دست روزگار تقدیری دیگر رقم زد.

فرصت استقبال از میهمان از ما دریغ شد و گرچه تعلّل‌ها و تأخیرهایی را در فرآیند پذیرش موجب شد، ولی به لطف خداوند و تلاش همه همکاران مجموعه سعی خواهد شد این روند با اطمینان و سلامت طی شود.

در این راستا، در ویدئوهای زیر شما با گوشه‌هایی از هدف‌گذاری‌ها و فعّالیّت‌های مؤسسه، از زبان مدیر عامل مؤسّسه و نیز تبیین وی‍ژگی‌ها و فعّالیت‌های مقطع دبیرستان دوره اول توسط مدیر مقطع، آشنا می گردید، که تقاضا می شود برای آشنایی بیشتر و انتخاب بهتر هر دو ویدئو را با دقت مشاهده فرمایید .(گرچه می‌دانیم مجاز هیچگاه جایگزین قابلی برای حقیقت نبوده و نیست ….)

ضمناً توجه اولیای گرامی را به این نکته جلب می‌کنیم که از این پس، ادامه فرآیند ثبت نام با اطّلاع قبلی توسط پیامک و یا از طریق تماس تلفنی پیگیری می‌شود.