ابتدا وارد سامانه پذیرش (http://reg.rouzbeh.org.ir/registration/SitePages/Reciption/Index.aspx) شده و در منوی سمت راست مقطع مورد نظر را انتخاب کنید

  • دبستان دوره یک ( ثبت نام در پیش دبستانی، پایه دوم و  پایه سوم )

  • دبستان دوره دو ( ثبت نام در پایه های چهارم ، پنجم و ششم  )

  • دبیرستان دوره یک ( ثبت نام در پایه های هفتم، هشتم و نهم )

  • دبیرستان دوره دو ( ثبت نام در پایه دهم )

راهنمای ثبت نام روزبه

در مرحله بعد پایه مورد نظر را انتخاب

راهنمای ثبت نام

و پس از مطالعه دقیق ضوابط ثبت نام در پایین صفحه بعد از وارد کردن اطلاعات خواسته شده تیک تاییده موافقت را اعلام کرده و وارد مرحله بعد شوید.

راهنمای ثبت نام روزبه
راهنمای ثبت نام روزبه

در این مرحله اطلاعات خواسته شده را به دقت وارد کرده  و پس از تایید اطلاعات وارد مرحله بارگذاری عکس می شوید

راهنمای ثبت نام روزبه

که با توجه به راهنمایی صورت گرفته در آن صفحه عکس دانش آموز را بارگذاری کنید. پس از بارگذاری عکس می توانید اطلاعات جلسه حضوری، آزمون و کد داوطلبی دانش آموز را مشاهده نمایید. که این به منزله ثبت نام موفقیت آمیز شما بوده است.