تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
شهريور

مهر 1400

آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
31
1
2
3

شروع ترم ۱ زبان

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)

14

تعطیلی مؤسّسه

15

شهادت امام رضا (ع)

16
17
18
19

جلسه دانش‌افزایی اولیای پایه پنجم ۱

20

جلسه روش پایه چهارم

21

بیان فضائل در صبحگاه

22
23
24

جلسه روش اولیای پایه پنجم

25

جلسه روش اولیای پایه سوم

26

تزیین مدرسه به مناسبت هفته وحدت

جلسه دانش‌افزایی اولیای پایه پنجم ۲

27

بیان فضائل در صبحگاه

28

آزمون میان‌ترم ۱ زبان

29
30
1
2
3
4
5
6
7