تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
آذر

دي 1400

بهمن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
1
2
3
4

بیان فضائل در صبحگاه

5
6
7
8
9
10
11

آزمون پایانی ترم ۲ زبان

12
13

اعلام برنامه آزمون های نیم سال اوّل

14
15

تعطیلی کلاس های مجازی زبان

16
17
18

شروع ترم ۳ زبان

19

پایان فرصت تحویل سوره های قرآن نیم‌سال اوّل

20
21
22
23
24
25

شروع نیم سال دوم سال تحصیلی

26

بیان فضائل در صبحگاه

27
28
29
30
1