تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
اسفند

فروردين 1400

ارديبهشت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
1

تعطیلات عید نوروز

2

تعطیلات عید نوروز

3

تعطیلات عید نوروز

4

تعطیلات عید نوروز

5

تعطیلات عید نوروز

6

تعطیلات عید نوروز

7

تعطیلات عید نوروز

8

تعطیلات عید نوروز

9

تعطیلات عید نوروز

10

تعطیلات عید نوروز

11

تعطیلات عید نوروز

12
13
14
15
16
17
18

توزیع کارنامه میان نیم سال دوم

19
20
21

برگزاری آزمون های تکلیف نوروزی

22
23
24

آزمون میان ترم ۴ زبان هرمس پایه های سوم و پنجم

25

برگزاری آزمون مفاهیم قرآن ۲

26
27
28

آزمون میان ترم ۴ زبان هرمس پایه چهارم

29
30
31
1
2
3