اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی

آخرین اخبار پایه پنجم

آلبوم خاطره ها

برنامه های پایه پنجم

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 07:25حركت و استقرا در كلاس07:15 تا 08:00كلاس 1
07:25 تا 07:35برنامه قرآن صبحگاهی08:00 تا 08:15زنگ تفريح
07:35 تا 08:20كلاس 108:15 تا 09:00كلاس 2
08:20 تا 08:35زنگ تفريح09:00 تا .09:15تغذيه
08:35 تا 09:20كلاس 2 09:15 تا 10:00كلاس 3
09:20 تا 09:40تغذيه10:00 تا 10:15زنگ تفريح
09:40 تا 10:25كلاس 310:15 تا 11:00كلاس 4
10:25 تا 10:40زنگ تفريح11:00تخليه كلاس ها و راهروها
10:40 تا 11:25كلاس 411:05حركت سرويس ها
11:25 تا 11:30جا به جايی
11:30 تا 11:55ناهار - بازی
11:55 تا 12:20بازی - ناهار
12:20 تا 12:30جا به جايی
12:30 تا 13:15كلاس 5
13:15 تا 13:30زنگ تفريح
13:30 تا 14:15كلاس 6
14:15 تا 14:30آمادگی براي ورود به نماز خانه
14:30 تا 14:55نماز خانه
14:55تخليه كلاس ها و راهروها
15:00حركت سرويس ها

روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفعلوماملارياضیرياضیورزشورزش
برياضیرياضیعلوماملارياضیفارسی
يكشنبهالفمطالعات اجتماعیعلومقرآنفارسیهديه های آسمانمشاوره
بعلومهديه های آسمانفارسیقرآنمشاورهمطالعات اجتماعی
دوشنبهالففارسیفارسیزبان انگليسیزبان انگليسیرياضیرياضی
بزبان انگليسیزبان انگليسیرياضیرياضیورزشورزش
سه شنبهالفعلومقرآنمطالعات اجتماعیهديه های آسمان و احكامآزمايشگاهفارسی
بفارسیهديه های آسمان و احكامعلومقرآنفارسیآزمايشگاه
چهارشنبهالفورزشورزشهنرهنررياضیفارسی
بهنرهنرورزشورزشفارسیمطالعات اجتماعی
پنج شنبهالفزبان انگليسیزبان انگليسیرايانهرايانه
برايانهرايانهزبان انگليسیزبان انگليسی

ردیفعنوانروزتاریخ
1شبی در جاجرودپنج شنبه18 مهر
2موزه علوم زمينچهارشنبه29 آبان
3باغ كتابچهارشنبه2 بهمن
4تشويقی ترم 1پنجشنبه17 بهمن
5عصری در مدرسهيكشنبه4 اسفند
6امام‌زاده پنج‌تن (ع)چهارشنبه14 اسفند
7اردوی يك روزه شهيد باهنرشنبه30 ارديبهشت
8تشويقی ترم 2دوشنبه26 خرداد

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1سه‌شنبه25 شهريورجلسه معارفه16:15 الی 17:45سالن دبستان
2پنج‌شنبه30 آبانتوزيع كارنامه ميان نيم سال اول (پدران) - انتخابات انجمن اوليا
16:15 الی 17:45سالن دبيرستان دوره 1
3يك‌شنبه6 بهمنتوزيع كارنامه نيم سال اول
16:00 الی 17:00سالن دبستان
4پنج شنبه28 فروردينجشن پايان سال15:15 الی 17سالن دبستان
5پنج شنبه18 ارديبهشتبرنامه افطاری دانش آموزاناز نماز مغربسالن دبستان
6دو شنبه12 خردادتوزيع كارنامه نيم سال دوم
دفتر دبستان دوره 2

نوبتروزتاریخ
1چهارشنبه17 مهر
2يك شنبه19 آبان
3شنبه2 آذر
4سه شنبه12 آذر
5سه شنبه26آذر
6سه شنبه3 دی
7يك شنبه15 دی
8شنبه28 دی
9شنبه26بهمن
10چهار شنبه7 اسفند
11چهار شنبه21اسفند
12سه شنبه19 فروردين
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اكبر زادهمدير دبستانچهارشنبه 7:30 الی 8:30----------
آقای مهدی كلاهدوزسرپرست دورهسه‌شنبه 9:30 الی 10:30
----------
آقايان صفائی / اشراقیمعلمين راهنمای پايه پنجمدوشنبه 9:30 الی 10:30
چهارشنبه 9:30 الی 11:30
سه‌شنبه 13 الی 14
آقای كارگريانمعاون آموزش----------يكشنبه 13 الی 14
روزتاریخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته