اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه پنجم

آلبوم خاطره ها

برنامه های پایه پنجم

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه 07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 07:25حركت و استقرا در كلاس 07:15 تا 08:00كلاس 1
07:25 تا 07:35برنامه قرآن صبحگاهی08:00 تا 08:15 زنگ تفريح
07:35 تا 08:20 كلاس 1 08:15 تا 09:00 كلاس 2
08:20 تا 08:35زنگ تفريح 09:00 تا .09:15 تغذيه
08:35 تا 09:20كلاس 2 09:15 تا 10:00 كلاس 3
09:20 تا 09:40 تغذيه 10:00 تا 10:15 زنگ تفريح
09:40 تا 10:25 كلاس 310:15 تا 11:00 كلاس 4
10:25 تا 10:40 زنگ تفريح 11:00 تخليه كلاس ها و راهروها
10:40 تا 11:25 كلاس 4 11:05 حركت سرويس ها
11:25 تا 11:30 جا به جايی
11:30 تا 11:55ناهار - بازی
11:55 تا 12:20بازی - ناهار
12:20 تا 12:30 جا به جايی
12:30 تا 13:15 كلاس 5
13:15 تا 13:30 زنگ تفريح
13:30 تا 14:15 كلاس 6
14:15 تا 14:30آمادگی براي ورود به نماز خانه
14:30 تا 14:55 نماز خانه
14:55 تخليه كلاس ها و راهروها
15:00 حركت سرويس ها

روز هفته كلاس زنگ 1 زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبه الف علوم املارياضیرياضیورزش ورزش
برياضیرياضیعلوماملارياضیفارسی
يكشنبهالف مطالعات اجتماعیعلومقرآنفارسیهديه های آسمانمشاوره
بعلومهديه های آسمانفارسیقرآن مشاورهمطالعات اجتماعی
دوشنبهالف فارسیفارسیزبان انگليسی زبان انگليسی رياضیرياضی
بزبان انگليسی زبان انگليسی رياضیرياضیورزش ورزش
سه شنبهالف علومقرآنمطالعات اجتماعیهديه های آسمان و احكامآزمايشگاه فارسی
بفارسیهديه های آسمان و احكامعلومقرآنفارسیآزمايشگاه
چهارشنبه الفورزش ورزش هنر هنر رياضیفارسی
ب هنرهنرورزش ورزش فارسیمطالعات اجتماعی
پنج شنبه الفزبان انگليسی زبان انگليسی رايانه رايانه
ب رايانه رايانه زبان انگليسیزبان انگليسی

ردیفعنوانروزتاریخ
1شبی در جاجرودپنج شنبه18 مهر
2موزه علوم زمينچهارشنبه29 آبان
3باغ كتابچهارشنبه2 بهمن
4تشويقی ترم 1پنجشنبه17 بهمن
5عصری در مدرسهيكشنبه4 اسفند
6امام‌زاده پنج‌تن (ع)چهارشنبه14 اسفند
7اردوی يك روزه شهيد باهنرشنبه30 ارديبهشت
8تشويقی ترم 2دوشنبه26 خرداد

ردیفروزتاریخعنوان ساعت محل
1سه‌شنبه 25 شهريورجلسه معارفه 16:15 الی 17:45سالن دبستان
2پنج‌شنبه30 آبانتوزيع كارنامه ميان نيم سال اول (پدران) - انتخابات انجمن اوليا
16:15 الی 17:45 سالن دبيرستان دوره 1
3يك‌شنبه6 بهمنتوزيع كارنامه نيم سال اول
16:00 الی 17:00 سالن دبستان
4پنج شنبه28 فروردينجشن پايان سال 15:15 الی 17سالن دبستان
5پنج شنبه18 ارديبهشتبرنامه افطاری دانش آموزان از نماز مغربسالن دبستان
6دو شنبه12 خردادتوزيع كارنامه نيم سال دوم
دفتر دبستان دوره 2

نوبتروزتاریخ
1چهارشنبه17 مهر
2يك شنبه19 آبان
3شنبه2 آذر
4سه شنبه12 آذر
5سه شنبه26آذر
6سه شنبه3 دی
7يك شنبه 15 دی
8شنبه28 دی
9شنبه26بهمن
10چهار شنبه7 اسفند
11چهار شنبه21اسفند
12سه شنبه19 فروردين
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اكبر زاده مدير دبستان چهارشنبه 7:30 الی 8:30----------
آقای مهدی كلاهدوزسرپرست دوره سه‌شنبه 9:30 الی 10:30
----------
آقايان صفائی / اشراقیمعلمين راهنمای پايه پنجمدوشنبه 9:30 الی 10:30
چهارشنبه 9:30 الی 11:30
سه‌شنبه 13 الی 14
آقای كارگريان معاون آموزش----------يكشنبه 13 الی 14
روزتاریخ غذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه 1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته