دبستان روزبه همچون سال های گذشته با برگزاری کلاس های اردوی تابستانی می کوشد تا اوقات فراغت مناسبی را به همراه برنامه های مفید و متنوع برای دانش آموزان فراهم نماید تا علاوه بر تجربه های نو، بهترین استفاده را از تابستان در کنار هم داشته باشیم. برای مشاهده و معرفی اجمالی و تصویری کلاس ها می توانید دفترچه اردوی تابستانی را مطالعه کنید.

اردوی تابستان