من حسودم. من غمگینم. من خجالتی‌ام. من خوشحالم. من بی‌حوصله‌ام. من نگرانم. من ترسویم.

این حس‌ها و بسیاری از احساسات دیگر در ما وجود دارند. لازم است آن‌ها را ببینیم و به آنها هوشیار باشیم! پیش خودت فکر کن، اگر خوشحال یا ناراحت یا ترسیده باشی، قیافه‌ات چه شکلی خواهد بود. رو‌به روی آینه بایست و آن قیافه را نشان بده. از بزرگتر مهربانت بخواه تا حدس بزند در آن لحظه چه حسی داری. می‌توانی از بقیه‌ی افراد خانواده هم بخواهی نشان بدهند که چه حسی دارند، و این بار شما حدس بزن!

کارمان تمام نشده، می‌خواهیم به کمک خود خودت «کتاب احساسات من» را درست کنیم. از بزرگترت بخواه که بشود عکاس‌باشی کتاب!

  • حالا، عکاس‌باشی باید از صورت شما (فقط صورت شما) با حس‌های مختلف عکس بگیرد. مثلا نشان بده وقتی خوشحال می‌شوی یا وقتی نگرانی چه شکلی هستی. یا وقتی غمگینی، متعجبی، خجالت کشیده‌ای، حسودی، بی‌حوصله‌ای یا از چیزی ترسیدی.
  • در مرحله بعد عکس‌ها را به کمک بزرگتر مهربانت در فایلی که برایت ارسال کرده‌ایم بارگذاری کن. عکس را در مستطیل رنگی مربوط به همان حس بارگذاری کن.
  • سپس فایل مورد نظر را به صورت کاغذی چاپ کن.
  • در مستطیل کوچک هر صفحه، نشان بده چه چیزی یا چه اتفاقی باعث می‌شود که آن حس را داشته باشی. اولی‌ها می‌توانند بنویسند و پیش‌دبستانی‌ها می‌توانند آن را نقاشی کنند.
  • روی جلد کتابت حتما مشخصات را کامل کن:

کتابت آماده است! فقط کافی است جلد و صفحات کتاب را به هم متصل کنی. لطفا حالا از قشنگ‌ترین صفحه‌ی کتابت عکس بگیر و برای ما بفرست و از عکاس باشی به شکلی متفاوت، تشکر کن!

کتابت بسیار ارزشمند است، منتظریم!