امروز یک فعالیت جالب داریم. هم قرار است قصه گوش کنیم و هم یک بازی در مورد این قصه انجام دهیم. پس با ما همراه باشید:

اول خوب قصه را گوش بده.

بعد دکمه قرمز رنگ پایین صفحه را فشار بده.

تصاویر قصه را به شکلی نامنظم برای شما در آنجا قرار دادیم.

تصاویر را با توجه به اتفاقات داستان مرتب کن.

او! چه جالب! حالا هم می‌توانی قصه را بشنوی، هم تصاویرش را ببینی، و هم خودت از روی تصاویر قصه را بازگو کنی. پس اگر دوست داشتی یک بار دیگر قصه را همراه با دیدن تصاویر کتاب بخوان.