ولی گرامی،
به اطلاع می‌رساند هفته آینده کلاس‌ها به صورت عادی طبق برنامه هفتگی و به صورت غیرحضوری با شروع برنامه صبحگاه برگزار می‌گردد.