والدین و دانش آموزان گرامی می توانند برای آگاهی از تغییر تکالیف روزانه پایه های چهارم و پنجم به لینک های زیر مراجعه نمایند.

پایه چهارم

پایه پنجم